Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

Ngày 16/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án: “Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi”, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Quan thực hiện.