Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/10/2020, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay cơ bản đã và đang được triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm, Sở đã xây dựng dự thảo Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021-2025 cấp tỉnh; phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, thẩm định phương án sử dụng đất được 16 xã có đất từ nguồn gốc các Công ty Lâm nghiệp trả về địa phương; xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho 27 dự án trên địa bàn tỉnh; đã thẩm định về tiêu chí môi trường được 7/13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020…Tính đến nay, Sở đã giải quyết được 144/159 nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh giao, hoàn thành 420/440 nhiệm vụ thường xuyên. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số nội dung về vấn đề thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc tạo điều kiện về trang thiết bị, cho hoạt động chuyên môn của Sở, những khó khăn trong công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất tại cấp huyện.

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong tham mưu cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ chuyên môn đạt tiến độ, chất lượng; trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh và hướng dẫn các huyện, thành phố lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định lĩnh vực tài nguyên môi trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi vi phạm; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

 

Bích Diệp

 

Đánh giá