Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Ngày 28/8/2020, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 55 năm học 2020-2021.

 

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

 

Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản với các nội dung như: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước pháp luật Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nhiệm vụ công tác Đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương,…

 

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng một số nội dung hành chính và kỹ năng lãnh đạo quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở và cơ quan đơn vị./.

 

Vi Hoa

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.