Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3143/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
3142/VP-KGVX Về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
3141/VP-KGVX Về việc kinh phí tham gia chương trình liên kết phát triển du lịch
3140/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung đề nghị điều chuyển kinh phí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3136/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
3135/VP-KT Về việc chấp thuận phương án thiết kế hạng mục biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tại dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập)
3134/VP-KT Về việc xem xét chủ trương đầu tư hạng mục công trình Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

Thống kê truy cập