Skip to main content

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

mapls_0_0_0.png

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3983/VP-KT Về việc tham mưu góp ý Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…
3982/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
3981/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch và báo cáo tình hình sản xuất kinh…
3980/VP-KT Về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Bình Gia về Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Phát triển đàn lợn nái sinh sản trên địa bàn…
3979/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý các dự thảo Nghị định liên quan đến Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
3977/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025…
3976/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hợp phần tăng trưởng xanh thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và…

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Thống kê truy cập