Skip to main content

Xây dựng mô hình kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn

Để triển khai mô hình kiểm soát kê đơn, bán thuốc kê đơn, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh nhiều hoạt động như tổ chức tập huấn, tăng cường công tác truyền thông. Qua đó, góp phần sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Untitled_3.jpg

Tập huấn cho các bác sỹ và người bán lẻ thuốc

 

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho gần 300 bác sĩ và người bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng. Đẩy mạnh và đa dạng các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp về sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc kháng sinh. Phát trên 24.000 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức gần 150 cuộc truyền thông trực tiếp cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; Bệnh viện Phổi Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng với trên 3.000 lượt người bệnh.

 

Untitled_4.jpg

Cơ cở cung ứng thuốc báo cáo hoạt động kê đơn

 

Đồng thời, triển khai hệ thống kiểm soát báo cáo hoạt động kê đơn tại các nhà thuốc và quầy thuốc. Đến nay, đã có gần 150 nhà thuốc và quầy thuốc đã kết nối liên thông với Cơ sở Dữ liệu Dược Quốc gia, trong đó, trên 97% các nhà thuốc, quầy thuốc kết nối thường xuyên./.

 

Vi Hoa