Nhảy đến nội dung

 1. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng
 2. Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 9/2020
 3. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
 4. Rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
 5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021
 6. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị .
 7. Kiện toàn Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
 8. Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi giai đoạn 2021-2030
 9. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
 10. Tình hình giá cả thị trường tháng 9/2020
 11. UBND tỉnh  chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp luật
 12. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
 13. Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020
 14. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
 15. Ngày 04 tháng 10 là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”
 16. Thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn
 17. Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
 18. Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2020-2021
 19. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam
 20. UBND tỉnh chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương