Nhảy đến nội dung

 1. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tết Trung thu năm 2020
 2. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ
 3. Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 4. Giải thể Chốt số 03 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 31 tại huyện Đình Lập
 5. Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
 6. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí
 7. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
 8. Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh
 9. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
 10. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 năm 2020
 11. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ
 12. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 13. Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
 14. Thủ tướng phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025
 15. Thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong Lễ khai giảng năm học 2020
 16. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 17. Tình hình giá cả thị trường tháng 8/2020
 18. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở
 19. Công nhận 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020
 20. Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục