Nhảy đến nội dung

 1. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý IV và năm 2020
 2. Phê duyệt điều chỉnh tên sản phẩm OCOP được phân hạng tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Ủy ban nhân tỉnh
 3. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh
 4. Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
 5. Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
 6. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 7. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn
 8. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
 9. Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 10. Cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm
 11. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 12. Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 13. Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020
 14. Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. Phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020
 16. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định
 17. Chỉ đạo xử lý xe tự ý thay đổi kết cấu xe không đúng với hồ sơ thiết kế để chở hàng quá tải trọng cho phép
 18. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
 19. Thủ tướng phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”
 20. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025