Nhảy đến nội dung

 1. Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
 2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 3. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn
 4. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
 5. Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 6. Cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm
 7. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 8. Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 9. Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020
 10. Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. Phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020
 12. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định
 13. Chỉ đạo xử lý xe tự ý thay đổi kết cấu xe không đúng với hồ sơ thiết kế để chở hàng quá tải trọng cho phép
 14. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
 15. Thủ tướng phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”
 16. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025
 17. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
 18. Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
 19. Kế hoạch thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ năm 2021
 20. Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025