Nhảy đến nội dung

 1. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
 2. Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 3. Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
 5. Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các Đề án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020
 6. Kế hoạch tổng kết Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2016 - 2020
 7. Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 8. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh
 9. Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
 10. Tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
 11. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
 12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
 13. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
 14. Triển khai việc cung cấp thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo địa phương
 15. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 16. Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2020
 17. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ
 18. Ban hành Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng giai đoạn 2021-2025
 19. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
 20. Phê duyệt điều chỉnh Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020