Nhảy đến nội dung

 1. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị
 2. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND của UBND tỉnh
 3. Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
 4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ
 5. Phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2020 – 2021
 6. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh
 7. Tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet
 8. Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020
 9. Phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động, làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2020
 10. Tăng cường tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
 11. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1908-CV/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy
 12. Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
 13. Kết quả thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020
 14. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020
 15. Quyết định kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế tập trung của khách sạn, nhà nghỉ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 16. Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
 17. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
 18. Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
 19. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương di chuyển nhà ở, thực hiện tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải
 20. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tết Trung thu năm 2020