Nhảy đến nội dung

 1. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)
 2. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020)
 3. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020)
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)
 5. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)
 6. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)
 7. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020)
 8. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020)
 9. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020)
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)
 11. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020)
 12. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020)
 13. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)
 14. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)