Nhảy đến nội dung
 

 

 

New Picture-2.jpg

Đ/c Hồ Tiến Thiệu

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

hai.jpg

Đ/c Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

huyen.jpg

Đ/c Dương Xuân Huyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

IMG_5137.jpg

Đ/c Lương Trọng Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

47e771f39d52620c3b43_1.jpg

Đ/c Đoàn Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh