Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1069/UBND-KGVX V/v đề nghị công bố hết dịch COVID-19 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1068/UBND-KGVX V/v đề nghị phối hợp tổ chức Hội thảo tham gia xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
1067/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
1065/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn
468/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
3549/VP-KT Về việc đồng ý với dự kiến phân bổ sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2020
3548/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Công ty TNHH Nông nghiệp Linh Đan miền Trung lập dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Đình Lập
3546/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng nhập khẩu Nghĩa Ô, Trung Quốc năm 2020
3545/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư
3544/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về đổi đất thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
3543/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia tại Công văn số 1250/UBND-BQLDA ngày 26/8/2020
3541/VP-KGVX Về việc xem xét, đề xuất hiệp y khen thưởng
3539/VP-KGVX Về việc xem xét hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đấu thầu tập trung mua vật tư y tế; hóa chất, sinh phẩm năm 2020
3534/VP-KT Về việc tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai và tỉnh Sóc Trăng năm 2020
1700/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh LS
1699/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2020 cho Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Lạng Sơn
1698/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán và danh mục mua sắm vật tư cải tạo hệ thống khí ô xy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2020
1697/QĐ-UBND Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế
1696/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
148/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị
1062/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam
1061/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ
3531/VP-KT Về việc khẩn trương lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí, thương thảo, ký Hợp đồng để thực hiện thu phí điện tử không dừng cho các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3528/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 26 tỉnh, thành Hội khu vực phía Bắc lần thứ X năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn
3527/VP-THNC Về việc báo cáo 5 năm tình hình thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3526/VP-THNC Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
3524/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
3523/VP-KT Về việc thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Na Hình, huyện Văn Lãng
3522/VP-KGVX Về việc hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
2535/VP-KT Về việc cung cấp thông tin về nhiệm vụ khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi
1695/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020
463 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị Phú Lộc IV
461/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét phương án thực hiện trình tự,thủ tục đầu tư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
390/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2020)
387/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2020)
386/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
297/GM-UBND Giấy mời về việc họp xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
294/GM-BTC Giấy mời tham dự phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 -2025)
293/GM-UBND Giấy mời dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1696/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định