Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3567/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp vướng mắc và kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ
3566/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu Chi Ma, tỷ lệ 1/500
3565/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bổ sung kinh phí thanh toán công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
3563/VP-KT Về việc tài liệu thiết kế kiến trúc bệnh viện dã chiến
1721/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1720/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020 tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
1719/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
1716/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1715/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng thay thế huyện Tràng Định năm 2020
1714/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1713/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1711/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
1710/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai dự án thủy điện Khánh Khê
1709/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc...tuyến đường DH 45
1708/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1707/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hạng mục: Phòng chống mối)
1706/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan (Hạng mục: Phòng chống mối)
1705/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020
150/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
1077/UBND-KT V/v xác nhận hủy bỏ, đăng ký mới mẫu chữ ký giải ngân dự án BIIG1-Lạng Sơn
1076/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Minh Hợp đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập Đăng Mò phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt và phát triển du lịch sinh thái
1075/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025
1074/UBND-KT V/v chấp thuận ủy thác quản lý dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
1073/UBND-KT V/v cung cấp thông số chi tiết cảng cạn Lạng Sơn để làm cơ sở cập nhật quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1072/UBND-THNC V/v không đề xuất nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2020.
1070/UBND-KT V/v xin chủ trương cho phép điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3560/VP-KT Về việc đấu nối đường ra, vào Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ với Quốc lộ 1 tại Km51+220 (phía bên phải tuyến)
3558/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bố trí vốn thanh toán công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km0 -Km1+500 đường Bản Hẻo - Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan
3556/VP-KT Về việc tăng cường phối hợp, hoàn thiện hạ tầng bến bãi và dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
3555/VP-KT Về việc tiếp tục đẩy nhanh giải quyết vướng mắc tại dự án Đầu tư và Xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16
3553/VP-KT Về việc khẩn trương di chuyển nhà ở, thực hiện tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải
3552/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1704/QĐ-UBND Phê duyệt định mức chi phí đào tạo các nghề đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ... PT KT_XT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1703/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 09 năm 2020)
1702/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thuộc Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hỗ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện: BG,ĐL,VL
1701/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
149/KH-UBND Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
395/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 02 tháng 9 năm 2020)
393/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
299/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh