Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/CT-UBND Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
1734/QĐ-UBND Giải thể Chốt số 03 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 31 (địa điểm km104+700, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập) tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
1733/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1732/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
473/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
3604/VP-KGVX Về việc hỗ trợ làm phim tài liệu nhân kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn
3603/VP-KT Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (từ ngày 20/9-20/10/2020)
3599/VP-KT Về việc chưa xem xét đề nghị của Công ty TNHH Môi trường Lạng Sơn về điều chỉnh các nội dung dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn
3598/VP-KT Về việc tiếp tục kiểm tra, thống nhất vị trí trạm biến áp 110kV Cao Lộc thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ
3597/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh
3596/VP-KGVX Về việc hỗ trợ cho công dân nguyên là người lao động đã nghỉ việc và có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
3593/VP-KGVX Về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1731/QĐ-UBND Điều chỉnh giảm danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác) trên địa bàn tỉnh
1730/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đền Cửa Nam, tỉnh Lạng Sơn
1729/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sữa chữa trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
1728/QĐ-UBND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng
1727/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục công trình hồ Kéo Quân, xã Tri phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1726/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mông Ân, huyện Bình Gia
1723/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp dự án thủy điện Khánh Khê
151/KH-UBND Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
1079/UBND-KT V/v đề xuất đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3584/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019
3583/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
3580/VP-KT Về việc tham mưu báo cáo nội dung liên quan đến đề xuất dự án trang thiết bị y tế sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc
3579/VP-KGVX Về việc thực hiện trưng bày bài hát “Bắc Sơn” và chân dung nhạc sĩ Văn Cao tại khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn
3577/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý mã số vùng trồng
3576/VP-KGVX Về việc tiếp nhận xe lăn cho người khuyết tật
3575/VP-KGVX Về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
3573/VP-KT Về việc đề xuất bố trí kinh phí thanh toán cho công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
3572/VP-KT Về việc bổ sung, làm rõ một số nội dung và tiếp thu ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đối với dự án đầu tư Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập
3571/VP-KT Về việc tham mưu bố trí vốn hỗ trợ hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
3570/VP-KT Về việc cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán
3569/VP-KT Về việc chưa xem xét đề xuất lập dự án đầu tư Trung tâm xúc tiến thương mại Quốc tế và chuyển giao công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn
3568/VP-KT Về việc tạm thời chưa xem xét đề xuất thực hiện các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
405/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 15 giờ, ngày 05 tháng 9 năm 2020)
404/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 04 tháng 9 năm 2020)
401/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 03 tháng 9 năm 2020)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
303/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
302/GM-BTC Giấy mời dự tổng duyệt Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 -2025)
301/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất giải pháp xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)