Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1767/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1766/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Đề án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020
154/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1115/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1102/UBND-THNC V/v triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ
1100/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1099/UBND-KT V/v góp ý hồ sơ Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống, thiên tai cấp tỉnh
1097/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1776/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho các xã An toàn khu (ATK) huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
482/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3662/VP-KT Về việc cung cấp thông tin theo đề nghị của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
3660/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về bàn giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng
3659/VP-KT Về việc triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2021-2025
3657/VP-KT Về việc chưa xem xét điều chỉnh tên dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và dự án đối ứng
1754/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nội dung phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 02 năm 2020
1750/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1096/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1093/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
1761/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Nhà khách Tỉnh ủy khi cổ phần hóa
1753/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá gói thầu gói thầu TV12-BANLAI/Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1,
3654/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập Quy hoạch chung các khu nghỉ dưỡng sinh thái tại xã Hữu Liên, Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
3652/VP-KGVX Về việc tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
3651/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo việc thực hiện Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao đến năm 2020
3648/VP-KT Về việc hoàn trả kinh phí ứng trước giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng doanh trại dBB1/e123/Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn
3646/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Hợp phần BĐKH thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh
3645/VP-KT Về việc tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh
3643/VP-KGVX Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập trường đối với các trường THPT Tú Đoạn, Đồng Bành, Tràng Định, Văn Quan
1752/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1751/QĐ-UBND Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật giao
1747/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
153/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020
1092/UBND-KGVX V/v trao đổi nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác giáo dục 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Giáo dục Quảng Tây, Trung Quốc năm 2020
1091/UBND-KGVX V/v báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử quý III năm 2020
1090/UBND-THNC V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
309/GM-UBND Giấy mời kiểm tra các công trình phục vụ tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020)
478/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương -Ái Quốc(huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1
475/TB-UBND Thông báo về thời gian họp xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
308/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương -Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập);dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn1(hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư)
307/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1749/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Phi Mỹ,xã Tri Phương, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo