Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
361/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
2755/VP-KGVX Về việc truyền hình trực tiếp lễ Kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn
2754/VP-KGVX Về việc dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định đặt tên phố tại thành phố Lạng Sơn
2753/VP-KGVX Về việc dự thảo bài tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
2751/VP-KGVX Về việc thay đổi thời gian tổ chức Liên hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2020
2749/VP-KGVX Về việc đề cử tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020”
2747/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
2746/VP-KGVX Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính làm chủ đầu tư
2745/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020
2743/VP-KT Về việc chấp hành Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh
2742/VP-KT Về việc đề xuất tổ chức thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2741/VP-KT Về việc xem xét đề nghị xây dựng định mức cho hạng mục đất gia cố xi măng + tro bay sử dụng máy cào bóc tái chế
2740/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, Hợp phần đường - Dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh
2739/VP-KT Về việc đề nghị của Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội liên quan đến chuyển nhượng dự án
2738/VP-KGVX Về việc lùi thơi gian trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án “Mua sắm phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
2737/VP-KGVX Về việc điều chỉnh mức hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt ngành lâm nghiệp
2735/VP-THNC Về việc thực hiện chi trả lương và các chế độ, chính sách đối với viên chức
772/UBND-KT V/v giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
769/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
768/UBND-THNC V/v áp dụng chính sách khu vực trong xác định vùng tuyển sinh vào các trường PT DTNT và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh THCS, THPT tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp
765/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
357/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
2732/VP-KT Về việc chấp hành thông báo thu hồi đất của UBND huyện Đình Lập
2731/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2021-2023
2730/VP-KT Về việc xây dựng lại dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
2729/VP-KGVX Về việc tổng kết thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
2728/VP-KGVX Về việc phối hợp tham gia Hội thi Tuyên truyền viên lưu động toàn quốc
2726/VP-KT Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và kiểm soát việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
2725/VP-KT Về việc định mức xây dựng đối với công tác bê tông xi măng mặt đường không làm khe co giãn
2724/VP-KT Về việc chuyển chủ đầu tư dự án: “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
2723/VP-KT Về việc đề xuất chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến đầu tư công
2722/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 các dự án sử dụng nguồn vốn do địa phương quản lý
2721/VP-KT Về việc bổ sung, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
1317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
1316/QĐ-UBND Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
1315/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1314/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông
1313/QĐ-UBND Về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Tiểu khu khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
359/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
23 /TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn