Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3694/VP-KT Về việc thay đổi thời gian tổ chức Tuần lễ trưng bày sinh vật cảnh - sản phẩm thủ công mỹ nghệ thành phố Lạng Sơn năm 2020
3693/VP-KT Về việc liên quan đến công tác quản lý vận tải đường bộ quốc tế tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)
3692/VP-KT Về việc phối hợp rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Cục Thi hành án dân sự
3691/VP-KT Về việc đầu tư xây dựng ngầm Thác Chẽ, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
3690/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
1779/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông cầu Nà Măn Km44+200, ĐT.231 (Na Sầm - Văn Mịch - Hưng Đạo - Cốc Tàn)
1778/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1772/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
156/KH-UBND Tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
155/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
1114/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1113/UBND-THNC V/v xin ý kiến xác định khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14
1112/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1109/UBND-KT V/v kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1
1108/UBND-KT V/v không cho phép thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ cát, sỏi Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
1106/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
1105/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3687/VP-KT Về việc tổ chức Lễ khánh thành công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
3682/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
3681/VP-KT Về việc tham mưu góp ý hồ sơ trình dự thảo Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030
3680/VP-TTPVHCC Về việc đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC quý III năm 2020
3678/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
3677/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
3675/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
3673/VP-KT Về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cổng tường rào nhà để xe nhà bảo vệ BVĐK tỉnh Lạng Sơn (700 giường)
3672/VP-KT Về việc thẩm tra Công văn số 1162/SXD-QHKT&PTĐT ngày 25/8/2020 của Sở Xây dựng
3670/VP-KT Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh
3667/VP-KGVX Về việc thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh
3665/VP-THNC Về việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020
1775/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1774/QĐ-UBND Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1773/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1771/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngcông trình Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa mặt đường từ Km46+179 - Km53, ĐT243
1770/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1768/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
315/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2020
314/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn
313/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chấtcho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025 định hướng đến năm 2030
311/GM-UBND Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường,kiểm tra lại mốc giới, ranh giới thu hồi đất theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh (lần 2)
310/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020