Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3778/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành khung lợi nhuận cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ GTVT quản lý
3775/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn
3773/VP-KT Về việc liên quan đến công tác tổ chức khánh thành công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định
3770/VP-KT Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh
3763/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý sự cố sản phẩm không bảo đảm ATTP
3762/VP-THNC Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và kiến thức về tôn giáo
1820/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020
1817/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà, đất của Trạm khuyến nông (cũ) tại khu Thống nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1815/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
1814/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn
1816/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định
3760/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định việc công bố thông tin của DNNN; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về DNNN
3759/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công trình cầu Xuân Lũng, huyện Văn Quan, huyện Cao Lộc thuộc Dự án LAMP
3757/VP-KT Về việc đề xuất tổ chức thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam
3757/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử
3756/VP-KGVX Về việc hỗ trợ ngân sách tỉnh để phục vụ công tác tổ chức đấu thầu tập trung mua vật tư, hoá chất, sinh phẩm năm 2020 cho Sở Y tế
3755/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện chuong trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020
3754/VP-KGVX Về việc khai thác, sử dụng các phần mềm, CSDL chuyên ngành
3753/VP-KT Về việc tham mưu hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2020-2021
3752/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục trang thiết bị Phòng thủ dân sự
3751/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
3748/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 10829/BTC-NSNN ngày 09/9/2020 của Bộ Tài chính về việc số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2022
3747/VP-KT Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3744/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án “Tổ chức định kỳ Ngày hội, giao lưu, liên hoan VH, TT và DL vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” lần 3
3741/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về cấp kinh phí thực hiện đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng tháp anten
1813/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức...Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1812/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1808/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà 02 lớp học mầm non điểm trường Phố Mới xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng...Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ
1806/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Hội Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn
1805/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
1804/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 tại phụ lục kèm theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
158/KH-UBND Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1807/QĐ-UBND Quyết định thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
3740/VP-TTPVHCC Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công trực tuyến
3739/VP-KT Về việc tiếp tục theo dõi, điều tra, đề xuất xử lý vụ việc vi phạm khai thác trái phép rừng gỗ lim trên địa bàn huyện Đình Lập
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
324/GM-UBND Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
323/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác hoàn thiện đưa công trình Nhà khách A1 vào hoạt động phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
322/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
321/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại UBND thành phố Lạng Sơn
320/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn