Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3805/VP-KT Về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc
3803/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
1843/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
1842/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1841/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông
1840/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020
1837/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
1836/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2016 - 2021
1835/QĐ-UBND Ban hành một số định mức dự toán áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn...Dự án thành phần 1
1834/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia
1832/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
1831/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1830/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020
1829/QĐ-UBND Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
3800/VP-TTPVHCC Về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
3795/VP-KGVX Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
3794/VP-KGVX Về việc thẩm định Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH giai đoạn 2020 - 2030
3791/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014-2020
3790/VP-KGVX Về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
3789/VP-KGVX Về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
3786/VP-KT Về việc quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế
3784/VP-KT Về việc xem xét, xử lý kiến nghị của ông Đặng Hiếu Lý thôn Làng Đồng, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn
3783/VP-KT Về việc xem xét giải trình của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn về một số thông tin liên quan đến đề xuất dự án đầu tư
3782/VP-KT Về việc hoàn thiện hồ sơ trình thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc
3781/VP-KT Về việc dự thảo văn bản đề xuất hỗ trợ đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2)
3773/VP-KT Về việc liên quan đến công tác tổ chức khánh thành công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định
1828/QĐ-UBND Quyết định thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
1827/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ cho các công dân nguyên là người lao động đã nghỉ việc có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995; giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Sở LĐTBXH để thực hiện chi trả
1826/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
1825/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
55/QĐ-HĐGBC Ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021
3779/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
331/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
329/GM-BTC Giấy mời dự tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020)
328/GM-BTC Giấy mời họp Ban Tổ chức và Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba -năm 2020
327/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án thủy điện Khánh Khê
326/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020
325/GM-UBND Giấy mời dự Chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn(27/9/1940-27/9/2020) tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
496/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại UBND thành phố Lạng Sơn