Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển dứa bản địa

Từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tiến hành thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển giống dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng”, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

New Picture_0.png

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật

 

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, thâm canh, sơ chế, bảo quản Dứa. Xây dựng vườn lưu giống gốc, xây dựng mô hình thâm canh Dứa theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm Dứa Hữu Lũng. Từ khi triển khai đến nay, đề tài đã thực hiện và theo dõi các thí nghiệm tại xã Minh Sơn và xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng với các nội dung: nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật xử lý ra chồi đến hệ số nhân giống và chất lượng chồi; ảnh hưởng thời gian xử lý ra hoa ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng dứa bản địa Hữu Lũng; khối lượng chồi ảnh hưởng đến thời gian xử lý ra hoa và năng suất, chất lượng; Xây dựng vườn lưu giữ giống gốc có quy mô 1.000 m2. Đến nay, bước đầu cho thấy vườn thí nghiệm và vườn lưu giữ giống gốc cây sinh trưởng, phát triển tốt.

 

New Picture (1)_0.png

 

Thu hoạch dứa bản địa

 

Hiện trên địa bàn huyện Hữu Lũng tổng diện tích cây dứa là gần 130 ha. Diện tích cho thu hoạch là trên 100 ha, sản lượng đạt 650 tấn/năm. Trong đó, diện tích dứa sản xuất áp dụng theo tiêu tiêu chuẩn VietGap là 30 ha. Thu nhập từ cây dứa đạt gần 5 tỷ đồng/năm. Đề tài triển khai sẽ mở ra cơ hội phục tráng nguồn gen bản địa, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của loại trái cây đặc sản của huyện Hữu Lũng./.

 

Vi Hoa