Skip to main content

Trưng bày, giới thiệu tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam – Vinh quang và Tự hào”

Từ ngày 03/02 đến hết ngày 22/02, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu tài liệu với chủ đề “Đảng cộng sản Việt Nam – Vinh quang và tự hào”.

 

New Picture (65)_0.png

 

Tham quan gian trưng bày

 

Gian trưng bày gồm 04 nội dung chính đó là: Giới thiệu các tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và các tài liệu về Kinh tế - Văn hóa -  Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn diện về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế cũng như công tác xây dựng Đảng hiện nay.

 

New Picture (66).png

 

Tài liệu về Kinh tế - Văn hóa – Xã hội tỉnh Lạng Sơn

 

Gian trưng bày đã góp phần phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu, học tập góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và giáo dục truyền thống của quê hương, đất nước nói chung và truyền thống vốn có của Xứ Lạng nói riêng./.

 

Vi Hoa