Skip to main content

Trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Sáng ngày 20/6/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, các huyện, quận, xã. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Tại Việt Nam, thiên tai năm 2018 không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên cả nước với 16/21 hình thái thiên tai như dông, lốc sét, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, nắng nóng…tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng. Năm 2018, công tác phòng chống thiên tai đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đã huy động trên 362.000 lượt người, trên 9.200 lượt phương tiện trực tiếp tham gia giúp chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn. Tại Lạng Sơn, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung như: Kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi xảy ra thiên tai; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai cho người dân; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nâng cao khả năng, sức chống chịu thiên tai của các cơ sở hạ tầng; hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật một cách đồng bộ, hiệu quả; ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư cho phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ các nguồn ngân sách; đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế./.

 

Bích Diệp