Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2020

Sáng ngày 26/3/2020, Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo báo cáo, Chương trình được thực hiện tại các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh và gồm 03 hợp phần: Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn, hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn, hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình. Kết quả thực hiện trong năm 2019, đang hoàn tất thủ tục bàn giao đưa vào hoạt động 05 công trình cấp nước sinh hoạt với 3.022 hộ được đấu nối sử dụng nước, đang triển khai đầu tư xây dựng 12 công trình vệ sinh trường học; dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 5/2020 đối với 14 công trình cấp nước và nhà tiêu trạm y tế; có 05/15 xã đạt Vệ sinh toàn xã, đạt 33,5%; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được 509 hộ; bên cạnh đó, đã tổ chức tập huấn và thực hiện công tác truyền thông về chương trình.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của các sở, ngành thành viên Ban Điều hành chương trình. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, việc giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình. Đồng chí nhấn mạnh, để chương trình thực hiện có hiệu quả thiết thực hơn, yêu cầu thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Điều hành, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thường xuyên, liên tục, quan tâm tổ chức đào tạo, tập huấn, trong đó có hình thức tập huấn trực tuyến; rà soát các danh mục dự án đã được phê duyệt để đề xuất điều chỉnh, ưu tiên triển khai các dự án trong các trường học, trạm y tế, các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, rà soát xong trong tháng 4/2020; các đơn vị chủ thể tham gia thực hiện Chương trình khẩn trương hoàn thiện xong các thủ tục đầu tư trong tháng 5/2020./.

 

Bích Diệp