Skip to main content

Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều 17/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng vụ Thống kê dân số và lao động - Tổng cục Thống kê, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập 238 Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp, hơn 1.300 tổ trưởng và điều tra viên; tổ chức triển khai tại 2.139 địa bàn thôn, khối phố với gần 200.000 hộ. Thời gian tiến hành từ 01/4/2019 – 25/4/2019. Tổng số dân của Lạng Sơn vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 781.655 người, trong đó dân số nam chiếm 51,1%, nữ 48,9%. Kết quả số liệu sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở cho thấy nhiều chính sách trong 10 năm qua đã được các cấp, các ngành thực hiện tốt, đem lại hiệu quả tích cực. Quy mô dân số tăng chậm hơn so với giai đoạn trước; chất lượng dân số, trình độ dân trí được cải thiện; tỷ lệ đi học chung của bậc Tiểu học là 100%, bậc THCS là 97,7%, bậc THPT là 80,4%; điều kiện nhà ở đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt, hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở kiên cố, diện tích nhà ở bình quân năm 2019 là 22,4 m2/người. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và biểu dương sự tham gia đầy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình trong thực hiện cuộc tổng điều tra. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Cục thống kê sớm biên soạn các số liệu để kịp thời cung cấp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương biên soạn các chỉ tiêu chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời làm cơ sở để hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở; tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu, tổng hợp, phân tích chuyên sâu nhằm tăng tính hiệu quả của số liệu từ cuộc tổng điều tra; tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vấn đề dân số và nhà ở, kết quả tổng điều tra cũng như kết quả thực hiện chính sách về dân số và nhà ở của tỉnh trong 10 năm qua; làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thống kê…

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 47 tập thể và 174 cá nhân nhận Giấy khen của Cục thống kê tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

Bích Diệp