Skip to main content

Tổng kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025

Sáng 01/7/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (BCVT) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông (VT) và công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2015-2020 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn BCVT Việt Nam có ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam.

 

Sau 5 năm (2015-2020) thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn BCVT Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho VT Lạng Sơn phát triển hạ tầng, mạng cáp quang, cáp đồng được triển khai trên toàn tỉnh, mạng số liệu chuyên dùng được triển khai kết nối đến 100% các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn. Hoàn thành triển khai 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp, đồng bộ 1.529 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với Cổng Dịch vụ quốc gia. Triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến Mega-Vmeeting gồm 213 điểm cầu. 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng hệ thống quản lý văn bản và VNPT-iOffice.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tập đoàn BCVT Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn BCVT Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT&CNTT giai đoạn 2020-2025. Chương trình thỏa thuận tập trung thực hiện 4 nội dung về hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xây dựng hạ tầng VT&CNTT, phát triển đô thị thông minh, hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phát triển nguồn nhân lực.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Lạng Sơn đã luôn quan tâm phát triển hạ tầng về CNTT, tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phát triển kinh tế số. Trong thời gian qua, Tập đoàn BCVT Việt Nam cũng đã phối hợp đóng góp hiệu quả để phát triển đời sống VT&CNTT và  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Để triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp./.

 

Khánh Ly