Skip to main content

Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày 02/1/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2019, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, nổi bật như: Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo đúng kế hoạch, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt, qua đó, bảo đảm an toàn trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; đồng thời, tổ chức tốt diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo có liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, quân sự địa phương, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội; lực lượng quân sự tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng Luật Dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020…

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019./.

 

Bích Diệp