Skip to main content

Tọa đàm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Chiều ngày 17/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020) và tổng kết phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.