Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2020

Sáng 13/8/2020, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2020 nhằm đánh giá kết quả tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy và mười tám HĐND tỉnh khóa XVI và triển khai chương trình hoạt động tháng 8/2020. Dự họp có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Kỳ họp thứ mười bảy và mười tám HĐND tỉnh khóa XVI được tổ chức đã hoàn thành đúng nội dung,chương trình đề ra. Tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết thường xuyên và chuyên đề, cho ý kiến vào 26 báo cáo về kinh tế - xã hội (KTXH), ngân sách nhà nước, 14 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, có 42 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực. Tại kỳ họp thứ mười tám - kỳ chuyên đề, HĐND tỉnh đã thông qua 05 nghị quyết về công tác cán bộ.

 

Tại phiên họp các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đề xuất của các Ban HĐND về phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về KTXH

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các kỳ họp của HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, nội dung báo cáo ngắn gọn, đi vào trọng tâm, trọng điểm, thời gian thảo luận tại tổ được bố trí hợp lý, nội dung thảo luận sát đúng với tình hình thực tế. Để chuẩn bị tốt hơn những nội dung cho các kỳ họp HĐND tỉnh những tháng cuối năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công các sở, ngành chuẩn bị các nội dung bảo đảm đúng quy trình, yêu cầu chất lượng.

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành trong công tác phối hợp chuẩn bị, chủ động, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp đảm bảo chu đáo, có chất lượng, đạt kết quả cao. Công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp có nhiều đổi mới, sát với thực tiễn, đưa các nội dung nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị, các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND đúng trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế. Về nhiệm vụ trong tháng 8, đồng chí thống nhất tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND. Văn phòng HĐND tỉnh rà soát lại nội dung kiểm tra đề xuất thành viên phù hợp, gọn nhẹ, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể trong quý IV, lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp, phản ánh bao trùm các mặt KTXH./.

 

Khánh Ly