Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019

Trong hai ngày 06 và 07/8/2019, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho 103 đồng chí là cán bộ các phường, xã, khối, thôn trên địa bàn.

 

Lãnh đạo ban Tuyên Giáo Thành ủy quán triệt các chuyên đề bồi dưỡng công tác Mặt trận Tổ quốc cho các học viên

 

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ mặt trận đã được truyền đạt các nội dung quan trọng như: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Lịch sử và truyền thống; Công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam; Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam tham gia xây dưng Đảng, xây dựng chính quyền; Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; thông tin thời sự trong nước, khu vực và trên thế giới.

 

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phô đến các khối, thôn có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố./.

 

Thanh Huệ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.