Skip to main content

Tập huấn quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi Văn Quan

Ngày 29/10, tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Quan tổ chức tập huấn cho các cán bộ hội làm vườn về công tác quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cao Khô Chợ Bãi, Văn Quan”.

 

Hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn, gần 50 đại biểu là lãnh đạo UBND, hội viên hội làm vườn của xã Yên Phúc, huyện Văn Quan đã được hướng dẫn, phổ biến thông tin cơ bản về nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cao khô Chợ Bãi, Văn Quan”; quy chế quản lý và sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm của nhãn hiệu tập thể “Cao khô Chợ Bãi, Văn Quan”; Quy trình kỹ thuật sản xuất Cao khô,…