Skip to main content

Tập huấn kỹ năng viết tin, bài

Trong 2 ngày 24 và 25/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (Sở Y tế) đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh năm 2019 cho các cộng tác viên Bản tin Y tế và Trang tin điện tử của Sở Y tế.