Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Trong 2 ngày 10/11 và 12/11/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có trên 400 cán bộ, lãnh đạo phòng LĐTB&XH, lãnh đạo và cán bộ văn hóa xã hội đến từ 200 xã, phường thị trấn của 11 huyện, thành phố trên địa bàn.