Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 26/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ( TT&TT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TT&TT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Quang cảnh hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2020, Sở TT&TT đã tích cực tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nổi bật là công tác tham mưu, triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đa dạng, hiệu quả, kịp thời thông tin đến người dân về tình hình dịch bệnh, phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, góp phần khích lệ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

 

Bên cạnh đó, đã cấp 03 giấy phép xuất bản bản tin, 66 Bản tin điện tử tổng hợp thông tin về tỉnh Lạng Sơn trên báo chí, thẩm định cấp 59 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, tham gia sản xuất 04 videoclip tuyên truyền về phòng chống bệnh dịch Covid-19. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng đưa Lạng Sơn là 1 trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ (đạt 32,4%). Hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, dữ liệu cấp tỉnh. Thực hiện chuyển đổi hệ thống Văn phòng điện tử tại 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã với 10.641 tài khoản người dùng được thực hiện liên thông 4 cấp. Hạ tầng mạng lưới bưu chính rộng khắp, ổn định với tổng số 238 điểm phục vụ tại 100% địa bàn cấp xã, bình quân đạt 3.555 dân/điểm phục vụ; tổng số xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày phát hành là 187/200 xã, đạt tỷ lệ 94%; có 987 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, và 2.700 hồ sơ trả qua Bưu chính công ích.

 

Khánh Ly