Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ dự án

Ngày 10/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” tại xã Nhất Tiến, xã Chiến Thắng và Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

 

New Picture (12).png

 

Mô hình trồng mới tại xã Nhất Tiến

 

Dự án do Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2020. Từ khi triển khai đến nay, ngoài việc thực hiện điều tra, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, đất đai và thực trạng sản xuất cây ăn quả có múi tại huyện Bắc Sơn, nhóm nghiên cứu còn thực hiện đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cam, bưởi mới: như cam V2, CS1, CT36; Bưởi Diễn, Da Xanh, Bưởi đường Xuân Vân. Đồng thời, thực hiện áp dụng một số các kỹ thuật như khoanh vỏ, cắt tỉa; bổ sung đậu tương tại mô hình trồng bưởi để nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh để hoàn thiện quy trình sản xuất cam, bưởi; đưa ra quy trình sản xuất; xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp; liên kết tiêu thụ sản phẩm,…

 

New Picture (13).png

 

Kiểm tra độ ngọt tại mô hình thâm canh cam

 

Mặc dù trong thời gian triển khai dự án gặp nhiều mưa lũ lớn; địa bàn đi lại khó khăn. Tuy nhiên, dự án đã được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và chất lượng đề ra. Các mô hình xây dựng, đặc biệt là mô hình thâm canh bưởi, cam trong thời kỳ kinh doanh đã cho hiệu quả hơn hẳn. Đây là tiền đề giúp người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như mô hình giống cây ăn quả có múi chất lượng cao. Mở rộng phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

 

Vi Hoa