Skip to main content

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 15/7/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt gần 220.000 tỷ đồng (tăng trên 90.000 tỷ đồng so với từ khi có Chỉ thị); tổng số tiền giải ngân đạt trên 336.000 tỷ đồng cho hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; từ nguồn vốn vay đã giúp hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo, thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 1,3 triệu lao động, xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Tại tỉnh Lạng Sơn, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi (tính đến tháng 6/2019) là gần 2.870 tỷ đồng, tăng hơn 970 tỷ đồng so với năm 2014. Đã có hơn 150 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh…

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, Ngân hàng nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai thực hiện tốt chủ trương đề ra trong Chỉ thị 40-CT/TW. Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội, nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách; làm tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù và hiệu quả gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức của Ngân hàng Chính sách xã hội./.

 

Bích Diệp