Skip to main content

 1. Triển khai triển khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về đặt tên phố tại thành phố Lạng Sơn
 2. Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh
 3. Tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán năm 2021
 4. Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 5. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
 6. Chỉ đạo thực hiện tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho người mù sinh sống trên địa bàn tỉnh
 7. Chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý sự cố công trình thủy lợi
 8. Chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sau cuộc làm việc với Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo 389 quốc gia
 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh
 10. Kết quả thực hiện Đề án đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
 11. Triển khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh.
 12. Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
 13. Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 
 14. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 15. Thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn
 16. Chỉ đạo sau trao đổi hội đàm với Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường,Trung Quốc
 17. Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
 18. Kế hoạch phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
 19. Triển khai Chương trình “Điều ước cho em”
 20. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng