Skip to main content

 1. Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 2. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021
 3. Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản và phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Tin học, lĩnh vực Tài chính đầu tư
 4. Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021
 5. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện, xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách
 6. Chỉ đạo thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai
 7. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn
 8. Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
 10. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 11. Kế hoạch hoạt động của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 12. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
 13. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 14. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030
 15. Kết quả tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2020
 16. Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021"
 17. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
 18. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
 19. Kế hoạch tổ chức Giải chạy bộ “Mẫu Sơn Jungle Parths” năm 2021
 20. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021