Skip to main content

 1. UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
 2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế
 3. Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh
 4. UBND tỉnh quyết định phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2021
 5. Phân Khối, Cụm thi đua năm 2021
 6. Tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước
 7. Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
 8. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải
 9. Chỉ đạo về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
 10. Chỉ đạo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19
 11. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/01/2021 của Chính phủ
 12. Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01/2021
 13. Kết quả công tác Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 14. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
 15. Lạng Sơn được cấp 212,43 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân thời gian giáp hạt đầu năm 2021
 16. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040
 18. Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
 19. Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
 20. Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)