Skip to main content

 1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2021
 2. Chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học
 3. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 4. Chỉ đạo thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
 5. Tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 6. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021
 7. Quyết định giao bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
 8. Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
 9. Tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, hoạt động thể thao tập trung đông người
 10. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  (04/11/1831 - 04/11/2021)
 11. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội Xuân 2021
 12. Chỉ đạo thực hiện Lễ giao nhận quân năm 2021 và phòng, chống dịch Covid-19
 13. Thành lập Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG tỉnh Lạng Sơn
 14. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 15. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 16. Thông báo thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
 17. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
 18. Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021
 19. Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 (năm 2021)
 20. Chỉ đạo thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021