Skip to main content

 1. Tiếp tục thực hiện Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo
 2. Kết quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Tân Sửu - năm 2021
 3. Quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 2 năm học 2020 – 2021
 4. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 02/2021
 5. Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 6. Kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 7. Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
 8. Chỉ đạo tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII tại tỉnh Thái Nguyên năm 2021
 9. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
 10. Chỉ đạo thực hiện triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
 11. Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021
 12. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 13. Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 14. Thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. Thống nhất hình thức ban hành văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử
 16. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 17. Kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020
 18. Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư năm 2020
 19. Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
 20. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (Đoạn Km6 -Km12), giai đoạn 2