Skip to main content

 1. Cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm
 2. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 3. Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 4. Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020
 5. Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 6. Phê duyệt kết quả các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020
 7. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định
 8. Chỉ đạo xử lý xe tự ý thay đổi kết cấu xe không đúng với hồ sơ thiết kế để chở hàng quá tải trọng cho phép
 9. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
 10. Thủ tướng phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”
 11. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025
 12. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
 13. Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
 14. Kế hoạch thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ năm 2021
 15. Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025
 16. Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
 17. Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh
 18. Phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2021
 19. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 20. Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo