Skip to main content

 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
 2. Phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025
 3. Tình hình giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 12/2020
 4. Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 5. Kiện toàn Tổ công tác tiếp công dân phục vụ  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 6. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn
 7. Thủ tướng Chính phủ quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
 8. UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu khi phương tiện Trung Quốc sang cửa khẩu Tân Thanh giao hàng
 9. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân 2020 - 2021
 10. Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021
 11. Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 12. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác rà soát, đề xuất phương án xử lý tài sản công là nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng
 13. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021
 14. Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 15. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 16. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 17. Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
 18. Chỉ đạo thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 19. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 20. Chỉ đạo chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại