Skip to main content

 1. Kết quả công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020
 2. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn
 3. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025
 5. Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021
 6. Chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
 7. Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 8. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng
 10. Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
 11. Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
 12. Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021
 13. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2020
 14. Chỉ thị về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
 15. Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 16. Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 17. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
 18. Chỉ đạo tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
 19. Kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021", năm 2020
 20. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025