Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 2. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021
 3. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về chính sách xã hội
 4. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
 5. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021
 6. Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021
 7. Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
 9. Phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021
 11. Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 12. Chỉ đạo bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021
 13. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
 14. Chỉ đạo đôn đốc khắc phục tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường
 15. Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Vũ Lăng
 16. Kế hoạch đào tạo đại học chuyên ngành Tin học cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025
 17. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn
 18. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020
 19. Thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời
 20. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9363/BNN-KTHT ngày 31/12/2020