Skip to main content

 1. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mở rộng tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
 2. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021
 3. Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. Chỉ đạo triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
 5. Thủ tướng phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
 6. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021
 7. Tuyên truyền, xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
 8. Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2021
 9. Kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020
 10. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh
 11. Chỉ đạo tiếp tục ngăn chặn các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính
 12. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021
 13. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại
 14. Kết quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020
 15. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
 16. Chỉ đạo triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
 17. Kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 18. Thông báo Thể lệ tổ chức Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu năm 2021
 19. Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 20. Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021