Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
 2. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng
 3. Một số kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
 4. Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình và danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình
 5. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10/2020
 6. Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
 7. Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng
 8. Phê duyệt danh sách học sinh THPT năm học 2020 - 2021 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016//NĐ-CP
 9. Chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020
 10. Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
 11. Triển khai thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân
 12. Chỉ đạo theo dõi, đánh giá mức độ ảnh hưởng của không khí lạnh, dông, bão đến lúa mùa và đôn đốc sản xuất vụ Đông năm 2020
 13. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
 14. Thành lập Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030"
 15. Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 16. Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức lễ khai mạc, lễ tổng kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
 17. UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 (đợt 1)
 18. Kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh
 19. Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 20. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT- BTP của Bộ Tư pháp