Skip to main content

 1. Kế hoạch phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
 2. Triển khai Chương trình “Điều ước cho em”
 3. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng
 4. Chỉ đạo tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới
 5. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn ĐQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn
 6. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện bán vé tháng, vé quý dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
 7. Chỉ đạo phổ biến về Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021
 8. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
 9. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Công điện số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
 10. Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021
 11. Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
 12. Tỉnh ủy phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
 13. Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021
 14. Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thuỷ điện
 15. Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021
 16. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
 17. Chỉ đạo việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
 18. Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
 19. Chỉ đạo tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
 20. Chỉ đạo hưởng ứng Ngày Đất nước Thế giới